menu

anouk van dijk

'Dansers balanceren altijd op het grensgebied van lukken en mislukken. Die kwetsbaarheid is tevens een kracht en ik wil als maker dat spanningsveld laten zien. In dans vecht je altijd met schone schijn, is wat je ziet meestal niet zoals het voelt, is er immer een spanning tussen het artificiële en het natuurlijke, tussen het cerebrale en het dierlijke. Het gaat over de mens in gevecht en in harmonie met zichzelf. De mens die zich staande probeert te houden. Letterlijk en figuurlijk. Dit maakt dans voor mij theatraler en opwindender dan elke andere kunstvorm.'
Anouk van Dijk

Anouk van Dijk is choreograaf, artistiek leider en danser. Tevens ontwikkelde zij gedurende haar carrière het bewegingsysteem de Countertechniek. Na haar studie als uitvoerend danser aan de Rotterdamse Dansacademie werkte ze van 1985 tot 1996 achtereenvolgens bij Werkcentrum Dans, de Nieuwe Dansgroep, de Rotterdamse Dansgroep en Amanda Miller’s Pretty Ugly Dance Company. Vanaf 1989 choreografeerde Anouk van Dijk ook haar eigen werk, aanvankelijk bij de Rotterdamse Dansgroep en vanaf 1993 als onafhankelijk maker bij Danswerkplaats Amsterdam. In 1998 richtte zij haar eigen dansgezelschap op, anoukvandijk dc. Dit gezelschap was actief tot 2012. In 2012 werd zij benoemd tot artistiek leider van dansgezelschap Chunky Move in Melbourne, Australië. Voor haar vertrek naar Australië werd zij in 2012 onderscheiden met de Gouden Zwaan voor haar bijdrage aan de Nederlandse dans.

 

meer